ČAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY RÝB

DRUH RYBY

INDIVIDUÁLNA OCHRANA

Mieň sladkovodný1.1. - 15.3.
Pstruh dúhový1.1. - 15.4.
Sivoň potočný1.1. - 15.4.
Lipeň tymianový1.1. - 31.5.
Šťuka severná1.1. - 31.5.
Hlavátka podunajská1.1. - 31.10.*
Kapor rybničný15.3. - 31.5.**
Boleň dravý15.3. - 31.5.
Hlaváč bieloplutvý15.3. - 31.5.
Hlaváč pásoplutvý15.3. - 31.5.
Jalec maloústy15.3. - 31.5.
Jalec tmavý15.3. - 31.5.
Jeseter malý15.3. - 31.5.
Lieň sliznatý15.3. - 31.5.
Mrena škvrnitá15.3. - 31.5.
Nosáľ sťahovavý15.3. - 31.5.
Pleskáč siný15.3. - 31.5.
Pleskáč tuponosý15.3. - 31.5.
Pleskáč vysoký15.3. - 31.5.
Podustva severná15.3. - 31.5.
Mrena severná15.3. - 31.5.
Sumec veľký1.1. - 15.6.
Zubáč veľkoústy1.1. - 15.6.
Zubáč volžský1.1. - 15.6.
Pstruh potočný1.9. - 15.4.
Pstruh jazerný1.9. - 15.4.
Úhor európsky1.9. - 30.11.
Sih maréna1.9. - 31.12.
Ploska pásavá1.1. - 31.5.
Jalec hlavatý15.3. - 31.5.
Jeseter sibírsky15.3. - 31.5.
Sih peleď1.9. - 28.2.

* v hraničných vodách od 1.1. do 31.8.
** nevzťahuje sa na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov Kapra rybničného povolený od 1.1. do 31.12.

ČAS INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY RÝB

DRUH RYBY

INDIVIDUÁLNA OCHRANA

Mieň sladkovodný1.1. - 15.3.
Pstruh dúhový1.1. - 15.4.
Sivoň potočný1.1. - 15.4.
Lipeň tymianový1.1. - 31.5.
Šťuka severná1.1. - 31.5.
Hlavátka podunajská1.1. - 31.10.*
Kapor rybničný15.3. - 31.5.**
Boleň dravý15.3. - 31.5.
Hlaváč bieloplutvý15.3. - 31.5.
Hlaváč pásoplutvý15.3. - 31.5.
Jalec maloústy15.3. - 31.5.
Jalec tmavý15.3. - 31.5.
Jeseter malý15.3. - 31.5.
Lieň sliznatý15.3. - 31.5.
Mrena škvrnitá15.3. - 31.5.
Nosáľ sťahovavý15.3. - 31.5.
Pleskáč siný15.3. - 31.5.
Pleskáč tuponosý15.3. - 31.5.
Pleskáč vysoký15.3. - 31.5.
Podustva severná15.3. - 31.5.
Mrena severná15.3. - 31.5.
Sumec veľký1.1. - 15.6.
Zubáč veľkoústy1.1. - 15.6.
Zubáč volžský1.1. - 15.6.
Pstruh potočný1.9. - 15.4.
Pstruh jazerný1.9. - 15.4.
Úhor európsky1.9. - 30.11.
Sih maréna1.9. - 31.12.
Ploska pásavá1.1. - 31.5.
Jalec hlavatý15.3. - 31.5.
Jeseter sibírsky15.3. - 31.5.
Sih peleď1.9. - 28.2.

* v hraničných vodách od 1.1. do 31.8.
** nevzťahuje sa na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov Kapra rybničného povolený od 1.1. do 31.12.