DRUHY RÝB BEZ INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY

amur biely**

amur čierny**

belička európska

červenica ostrobruchá

hrebenačka fŕkaná

hrúz škvrnitý

karas pruský

karas striebristý

klárius panafrický

mečovka zelená

ostriež zelenkavý

pleskáč zelenkavý

plotica červenooká

pstruh dúhovy

sivoň potočný

slíž severný

tilapia mozambická

tilapia nílska

tolstolobik biely**

tolstolobik pestrý**

úhor európsky

veslonos americký

živorodká ostropyská

živorodka pestrá

 

býčko čiernoústy*

býčko hlavatý*

býčko nahotemenný*

býčko piesočný*

býčkovec amurský*

hrúzovec sieťovaný*

pichľavka siná*

slnečnica pestrá*

sumček čierny*

sumček hnedý*

ostračka veľkoustá**

*  invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1.1. do 31.12.
** druhy rýb s dokazateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy posudzované ako invázne nepôvodoné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1.1. do 31.12.

DRUHY RÝB BEZ INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY

amur biely**

amur čierny**

belička európska

červenica ostrobruchá

hrebenačka fŕkaná

hrúz škvrnitý

karas pruský

karas striebristý

klárius panafrický

mečovka zelená

ostriež zelenkavý

pleskáč zelenkavý

plotica červenooká

pstruh dúhovy

sivoň potočný

slíž severný

tilapia mozambická

tilapia nílska

tolstolobik biely**

tolstolobik pestrý**

úhor európsky

veslonos americký

živorodká ostropyská

živorodka pestrá

 

býčko čiernoústy*

býčko hlavatý*

býčko nahotemenný*

býčko piesočný*

býčkovec amurský*

hrúzovec sieťovaný*

pichľavka siná*

slnečnica pestrá*

sumček čierny*

sumček hnedý*

ostračka veľkoustá**

amur biely**

amur čierny**

belička európska

červenica ostrobruchá

hrebenačka fŕkaná

hrúz škvrnitý

karas pruský

karas striebristý

klárius panafrický

mečovka zelená

ostriež zelenkavý

pleskáč zelenkavý

plotica červenooká

pstruh dúhovy

sivoň potočný

slíž severný

tilapia mozambická

tilapia nílska

tolstolobik biely**

tolstolobik pestrý**

úhor európsky

veslonos americký

živorodká ostropyská

živorodka pestrá

 

býčko čiernoústy*

býčko hlavatý*

býčko nahotemenný*

býčko piesočný*

býčkovec amurský*

hrúzovec sieťovaný*

pichľavka siná*

slnečnica pestrá*

sumček čierny*

sumček hnedý*

ostračka veľkoustá**

*  invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1.1. do 31.12.
** druhy rýb s dokazateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy posudzované ako invázne nepôvodoné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1.1. do 31.12.