ZÁKONNÉ NAJMENŠIE LOVNÉ MIERY RÝB*

DRUH RYBY

LOVNÁ DĹŽKA

Amur biely60 cm
Boleň dravý40 cm
Hlavátka podunajská70 cm
Jalec hlavatý20 cm
Jalec maloústy20 cm
Jalec tmavý20 cm
Jester malý45 cm
Kapor rybničný40 cm
Lieň sliznatý25 cm
Lipeň tymianový27 cm
Mieň sladkovodný35 cm
Mrena severná40 cm
Mrena škvrnitá25 cm
Nosáľ sťahovavý25 cm
Pleskáč siný20 cm
Pleskáč tuponosý20 cm
Pleskáč vysoký30 cm
Podustva severná30 cm
Pstruh dúhový25 cm
Pstruh jazerný45 cm
Pstruh potočný25 cm
Sih maréna25 cm
Sivoň potočný25 cm
Sumec veľký70 cm
Šťuka severná60 cm
Tolstolobik biely45 cm
Tolstolobik pestrý45 cm
Úhor európsky45 cm
Zubáč veľkoústy50 cm
Zubáč volžský35 cm

*pokiaľ si miestna organizácia nestanoví inak

ZÁKONNÉ NAJMENŠIE
LOVNÉ MIERY RÝB*

DRUH RYBY

LOVNÁ DĹŽKA

Amur biely60 cm
Boleň dravý40 cm
Hlavátka podunajská70 cm
Jalec hlavatý20 cm
Jalec maloústy20 cm
Jalec tmavý20 cm
Jester malý45 cm
Kapor rybničný40 cm
Lieň sliznatý25 cm
Lipeň tymianový27 cm
Mieň sladkovodný35 cm
Mrena severná40 cm
Mrena škvrnitá25 cm
Nosáľ sťahovavý25 cm
Pleskáč siný20 cm
Pleskáč tuponosý20 cm
Pleskáč vysoký30 cm
Podustva severná30 cm
Pstruh dúhový25 cm
Pstruh jazerný45 cm
Pstruh potočný25 cm
Sih maréna25 cm
Sivoň potočný25 cm
Sumec veľký70 cm
Šťuka severná60 cm
Tolstolobik biely45 cm
Tolstolobik pestrý45 cm
Úhor európsky45 cm
Zubáč veľkoústy50 cm
Zubáč volžský35 cm

*pokiaľ si miestna organizácia nestanoví inak